U ponudi nudimo veliki izbor poklona – konfeta koje možete i sami kreirati na primjerima naših uzoraka (npr. druga boja trake, boja papira, oblik i vrsta cvijetića i sl.). Postoji nekoliko načina na koji ih možete dijeliti; kao oznaka mjesta (na ceduljici se ispiše imene i prezime gosta), umjesto zahvalnica ili pak na odlasku umjeto […]

> Detaljnije